The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona 1837-1930
- "Oliva de Vilanova 1931. Cartoné editorial en papel plata serigrafiat; coberte gastades. Amb un prefaci: "Com s ha arribat al Liceu" per Francesc Carreras i Candi. XXIV+406 pàgines amb mil vint documents gràfics intercalats al text i altres trenta en làmines apart, reproduits a tot color. Exemplar 243 d un tiratge de 750 exemplars de paper de fil, tots nominat i amb numeració correlativa. 36x27 cm. Ref: 201 [LS/014960-201]"
      [Bookseller: Libreria Sanchez]
Last Found On: 2018-02-16           Check availability:      IberLibro    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36393902/1931-bertran-marc-jesus-el-gran-teatre-del-liceu-de

Browse more rare books from the year 1931


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.