The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kärleks-balken, eller gyllene reglor för gifta män och hustrur. [=rubrik].
Jönköping, N. E. Lundström, 1834. Ca 32 x 39 cm. Kistebrev i träsnitt med samtida handkolorering. Motivet och texten satt inom en stjärndekorerad ram. Delvis med ngt bruntonad fuktrand. Bringéus Kistebrev tryckta i Jönköping, s. 350-52. "Par om par och arm i arm / dansa wi igenom lifwet, / om wår känsla blott är warm / för den wän, wi handen gifwet." I kistebrevets blickfång avbildas två dansande par på en äng med två musikanter vid deras sida, en som spelar tvärflöjt och en som blåser i lur. På var sida om träsnittet finns "gyllene reglor" för den gifta mannen respektive kvinnan. Nedtill på bladet återfinns "De tio budorden för gifta" varav det första lyder: "Gör ej hwarann' till gud och till din gudinna, / det är så swårt att sig bedragen finna". Bringeus uppger att kistebrevet trycktes i Jönköping av N. E. Lundström 1833, 1834 och 1837 samt av J. P. Lundström 1846. Kistebrevet kopierades i Växjö 1836. Bringéus skriver: "Bladet är inte känt i Danmark, men det finns ett tyskt ettbladstryck 'Goldene Regeln für Männer und Weiber' med samma struktur fast med andra bilder. Den tyska texten är även förlaga till den svenska."
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-11           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35944415/1834-karleks-balken-eller-gyllene-reglor-for

Browse more rare books from the year 1834


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.