The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Reklame for Bernsteens Bogtrykkeri.
PRO MEMORIA. Jeg Simon Bernsteen, Bogtrycker, nu boendis udi Peder Huitfelds-Strædet No 1, det første Stockverck, rekommenderer mitt Bogtryckerie. til den gandske Publique, som haver min Tienneste Behov. Mitt Tryckerie er forsiunet med en stoer Hoben skiønne Typer og Zierater item de beste Machines, hvisaarsag jer er capabel att prente alle Haande Bøger och Accidentia udi antique saa och udi alamodiske Styler item med svart och adskillige Bunke Couleurs, gesvindt, skiønt och for især rasisonnabel Betaling. Kiøbenhafn, februaris, M. d. ccc. XCIV. Skriftet er forsynet med Simon Bernsteens segl og signatur. Ét ark. Ca 25,5 x 31 cm. Trykt i sort og rødt på pergament. København 1894. Med en lille rift og en mindre plet.
      [Bookseller: Mandøes Antikvariat]
Last Found On: 2018-02-07           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35562216/1894-bernsteen-simon-reklame-for-bernsteens-bogtrykkeri

Browse more rare books from the year 1894


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.