The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Histoire de la Laponie, sa description, l'origine, les moeurs, la maniere de vivre de ses habitans, leur religion, leur magie, & les choses rares du païs. Avec plusieurs additions & augmentations fort curieuses, qui jusques-icy n'ont pas esté imprimées. Traduites du latin de monsieur Scheffer. Par L. P. A. L. geographe ordinaire de sa majesté.
Paris, chez la veuve O. de Varennes, 1678. 4:o. Extra grav. titelblad,(14),1-408 s. & 20 grav. plr. & 1 utvikbar grav karta. Med grav. illustrationer i texten på s. 108, 118, 178, 226, 242, 271 och 328. Nyare ljusbrunt något rustikt skinnbd med upphöjda bind och rikt guldornerad rygg. Rödstänkta snitt. Pärmarna med enstaka små repor. De första och sista sidorna med bruntonade yttermarginaler och lite nagg. Titelbladet med en samling små bläckstänk i nedre marginalen. Delvis lätt bruntonad och med enstaka småfläckar. Spridda lagerfläckar, mer på t.ex. på s. 65-72, 165-66, 223-24 och 329-32. Avrivna små hörn på planschen vid s. 19 och två textblad därefter. Ett gammalt försättsblad är uppfodrat mot det nya och har den gamla tillskriften "ex libris Meynet canonicus st: agricoli avenion". Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 828 med felaktig kollationering. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 705, noten. Warmholtz skriver om denna upplaga: "Initial-bokstäfverne utmärka såsom öfversättare, Le Pere Augustin Lubin, fastän den bekante Pierre Richelet, i början därvid lagt handen [...]. At denna uplaga icke är allmän, intygar Niceron [...]. Hon förtjenar företräde framför sjelfva originalet, icke så mycket för geogr. chartans skul, den öfversättaren bifogat, som i anseende til anmärkningarne och tilläggningarne, som härröra af författaren sjelf, och hvilka gå ifrån p. 358 til slut [...]. Vid de fläste af desse anmärkningar står i brädden namnet Nic. Lundius". Nicolaus Lundius (1656-1726) var same och präst och hade författat en av de relationer om lappmarken som Schefferus använde som underlag för sin "Lapponia". Den i Strassburg födda Uppsalaprofessorn Johannes Schefferus (1621-79) gjorde med denna Lapplandsskildring stor succé ute i Europa, vilket som Sten Lindroth konstaterar främst berodde på ämnet. Samerna och deras kultur hade alltsedan Olaus Magnus väckt fascination och sensationslystnad på kontinenten och kraften i "Lapponias" genomslag går lätt att se genom de översättningar som snart utkom. På tyska trycktes verket i utökad form redan 1674, samma år som det latinska originalet. Holländska och engelska editioner följde, medan en svensk översättning ironiskt nog dröjde till 1956. Verket är ett pionjärarbete inom svensk etnografi och det första som behandlar samer i vidare utsträckning. Initiativtagare bakom projektet var Magnus Gabriel De la Gardie som ville slå hål på myterna om den samiska magikonsten, därför att det på kontinenten gjordes gällande att de svenska arméerna på ett föga ärofyllt sätt använde sig av svartkonst på slagfältet. Schefferus besökte själv aldrig Lappland men fick god hjälp av rapporter insamlade från präster stationerade i Sveriges norra delar, liksom av att han gavs full tillgång till De la Gardies och Antikvitetskollegiets samlingar. Schefferus förhöll sig visserligen skeptisk till myterna om de samiska färdigheterna, men inte utan att till viss del bekräfta dem. Dessutom kortades delvis de översättningar som utkom i Europa ned och anpassades till rådande föreställningar. Kapitel om samernas levnadsförhållanden byttes helt sonika ut mot kapitel om magi, trolldom, trummor och hedendom. Ägaranteckningen i detta exemplar för kaniken Meynet vid kyrkan St. Agricola i Avignon tycks vara samtida med boken.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-01-15           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32950216/1678-schefferus-johannes-histoire-de-la-laponie-sa-description

Browse more rare books from the year 1678


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.