The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
Dordrecht, Jacob en Pieter Keur, en te Amsterdam, Pieter Rotterdam, en Pieter Rotterdam Jr. 1714. "(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk met goud bestempeld, Folio (Fraai gebonden exemplaar van de Statenvertaling, bevattende het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina en de 6 'grote Keurkaarten' door Bastiaan Stoopendaal. Het geheel is gebonden in een aantrekkelijke stempelband, gebonden door de Diaper Tool Bindery in Amsterdam. De Diaper Tool Bindery was actief van ca. 1705 tot 1757 en bond voornamelijk werken voor protestantse klanten. Er zijn rond de 30 banden naar deze binderij te herleiden, echter zijn er geen andere exemplaren van dit formaat bekend. Storm van Leeuwen schrijft hierover dat de reden voor het ontbreken van grote banden van deze binderij te maken kan hebben met de moeilijkheidsgraad van het binden van grote werken. De stempels die gebruikt zijn voor deze band zijn zeer divers, de Diaper Tool Bindery had voor zijn productiviteit dan ook een grote collectie tools. Op het midden van de platten een groot centraal ornament met bloemen en ranken(b A), dit wordt omlijst door een drie-dubbel kader. Het binnenste kader bestaat uit een rand van kwastjes en bloemen (n.t.b.), waarbij het binnenvak aan de onder- en bovenkant is versierd met het karakteristieke boogje (t 16) en een verzameling van verschillende bloemmotieven (o.a. t 27, t 53, t 19 en t 56), met op de hoeken van het kader (t 25). Het middelste kader bestaat uit de rollen (r XIV en V) met op elk van de hoeken van het kader 2 boogjes (t 17) en in het midden daarvan (t 24). Het buitenste kader bestaat vervolgens uit een brede rand met bloemen en ranken (r III). Ook de rug is rijkelijk bestempeld met tussen de ribben een collectie van stempels binnen een afgezet kader, waarbij het tweede vak is opengelaten voor het opschrift van de titel 'Biblia'. Het boekblok is aan de randen voorzien van goud-op-snede en is rijkelijk geciseleerd met een patroon van bloemen en ranken wat mooi afgestemd is op de versieringen die gebruikt zijn op de band. Al met al een zeer aantrekkelijk exemplaar, uniek qua formaat onder de bekende output van de Diaper Tool Bindery.) Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 195-203 / Storm van Leeuwen, J. (2006). Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century Volume I, p. 347-359".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-12-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/31332196/1714-bijbelbiblia-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1714


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.