The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Boetvaerdighe klachten van Duyn Claessen, dijck-graef ende baljou over Schielandt, legghende op sijn sieck-bedde. Uytghegheven tot waerschouwinghe van alle schouten ende baljouwen, die om hare eyghen baet der contra-remonstranten predicanten raedt volghen. z.p., z.j., plano, 1 p.
[1629] Anoniem gedicht Zinspelingen op zijn spijt vrome Rotterdammers gekwetst te hebben. In de kroniek van Dr. Nic. Zas (Unger en Bezemer 'De oudste kronieken ... Schieland' (1895) p. 447) lezen wij dat de dijkgraaf Duyn Claesz op 20 oktober 1619 met enkele soldaten een arminiaanse kerkdienst achter Oud-Crooswijk verstoord had, waarbij een man werd doodgeschoten, die op 23 oktober in de Laurenskerk begraven werd, gevolgd door 572 man. Hierbij: een facsimilé druk van hetzelfde gedicht, echter geheel anders gezet en i.p.v. Dijck-graef staat hier Dijek-graef. Op deze facsimilé druk staat geheel onderaan In Sgraven-haghe. Bij Aert Meurs 1629.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-04           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15119247/1629---boetvaerdighe-klachten-van-duyn-claessen-dijck

Browse more rare books from the year 1629


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.