The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Nieuw verbetert Psalm- en Gezang-Boek, Of de Hondert en Vijftig Psalmen Davids, En alle de gewoone Geestelyke Liederen, Eertijts berijmt door W. van Haagt En naderhand op bekender Zang-wyzen gebracht Door J. van
Amsterdam, Samuel Schoonwald 1725 - (titelprent, 10) 358, 144, 84, (titelprent, 2) 170, z.p. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, 4° (Bovenkant rug mist een klein stukje leer, boekblok plaatselijk gebruind, enkele pagina's zijn in de marge verstevigd, hierdoor bij 4 pagina's plaatselijk teksverlies aan de kanttekeningen. Lutherbijbel met bijgevoegd Psalmboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen, opnieuw uit het Hoogduits vertaald door Nicolaas Haas, en de Psalmen, Gezangen en diverse formulieren. Geïllustreerd met 2 titelprenten en 5 uitvouwbaare kaarten. Het geheel is gebonden in een aantrekkelijke volledig originele band.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-10-07           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21949160/1725-lutherbijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.